PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

ASOCIACIJA

Paremkite mūsų veiklą

Prašome Jūsų paskirti 1,2 procentus pajamų mokesčio paramą Pasaulio lietuvių bendruomenės asociacijai.


 Nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d.  Jūs galite 1,2 proc. nuo praėjusiais metais jau sumokėto pajamų mokesčio pervesti savo nuožiūra pasirinktai pelno nesiekiančiai organizacijai, turinčiai paramos gavėjo statusą. 


 Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš Jūsų papildomų išlaidų.


 Skirdami 1,2 procentų pajamų mokesčių paramą padėsite Pasaulio lietuvių bendruomenės asociacijai gyvuoti ir efektyviai plėsti veiklą.


 Pagrindinis Asociacijos tikslas yra saugoti ir puoselėti lietuvišką tapatybę, bendruomeniškumą, kultūrinį ir etninį savitumą, istorinį ir kultūrinį paveldą Lietuvoje ir globaliame pasaulyje, sudarant sąlygas formuotis teigiamam Lietuvos, lietuvių tautos ir lietuviškumo įvaizdžiui pasaulyje.

 

Prisidėkite ir Jūs prie šio tikslo įgyvendinimo!

 

Kaip skirti 1,2 proc.  pajamų mokesčio asociacijai:


 Jums tereikia užpildyti  FR0512 formą ir pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai.


Užpildyta forma FR0512 gali būti pateikta tokiais būdais: 

centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka – elektroniniu būdu;

įteiktas tiesiogiai mokesčių administratoriui; 

atsiųstas Valstybinei mokesčių inspekcijai paštu. 


 

Prašymo blankus išduoda mokesčių administratorius. VMI prie FM interneto tinklapyje  http://www.vmi.lt  skelbiama prašymo forma, skirta pildyti kompiuteriu. 

 

Dėkojame už Jūsų paramą!


Pasaulio lietuvių bendruomenės asociacija

Adresas: Didžioji g. 10-2

LT-01128 Vilnius

Kodas: 303213572

Sąskaitos Nr. LT72 7044 0600 0793 9513

Bankas: AB SEB bankas

 

 

Paremkite svetainę SMS žinute