PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

ASOCIACIJA

Kaip tapti nariu?


 

Norint tapti Asociacijos nariu, reikia užpildyti registracijos anketą ir pateikti prašymą raštu Asociacijos valdybos pirmininkui. Sprendimą dėl narystės priima Asociacijos valdyba (toliau – Valdyba) paprasta balsų dauguma. Valdyba svarsto prašymus vieną kartą per ketvirtį.

 

Valdybai priėmus sprendimą priimti pretendentą į asociaciją, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Valdybos sprendimo, jis turi sumokėti į asociacijos sąskaitą banke įstojimo ir metinį nario mokestį. Pretendentui nesumokėjus nustatytu laiku mokesčių, laikoma, kad pretendentas neįvykdė stojimo į asociaciją reikalavimų ir nėra laikomas asociacijos nariu.


Stojamąjį mokestį sudaro 60 eurų fiziniam asmeniui ir 150 eurų juridiniam asmeniui. Metinis nario mokestis – 30 eurų. Drauge su stojamuoju mokesčiu sumokamas ir metinis nario mokestis.

 

 

Asociacijos nariai gali bet kada išstoti iš Asociacijos, pateikdami prašymą Valdybai. Tuo atveju nario mokesčio įnašai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos negrąžinami.

 

 

Prašymus ir užpildytą anketą siųskite el. paštu: plba(eta)plba.lt

 

Gavę patvirtinimą apie priėmimą, sumokėkite stojamąjį ir metinį nario įnašus. Stojamasis bei nario mokestis mokami pavedimu. 


 

Mokėjimo rekvizitai:

Pasaulio lietuvių bendruomenės asociacija

Įmonės kodas: 303213572

Sąskaitos Nr. LT72 7044 0600 0793 9513

Bankas: AB SEB bankas 

 

Prašymo forma
Prasymo forma.doc (26.5KB)
Prašymo forma
Prasymo forma.doc (26.5KB)


 

Anketa
Nario anketa.doc (36KB)
Anketa
Nario anketa.doc (36KB)