PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

ASOCIACIJA

Apie asociaciją

Pasaulio lietuvių bendruomenės asociacija yra fizinių ir  juridinių asmenų savanoriška pelno nesiekianti organizacija.

 

Asociacija įsteigta 2014 metų sausio 3 dieną. 

 

Pagrindinis Asociacijos tikslas yra saugoti ir puoselėti lietuvišką tapatybę, bendruomeniškumą, kultūrinį ir etninį savitumą, istorinį ir kultūrinį paveldą Lietuvoje ir globaliame pasaulyje, sudarant sąlygas formuotis teigiamam Lietuvos, lietuvių tautos ir lietuviškumo įvaizdžiui pasaulyje.  

 

Asociacija veikia vadovaudamasi:

 

Pasaulio lietuvių bendruomenės asociacijos įstatais;
Lietuvos Respublikos Konstitucija;
Civiliniu kodeksu;
Asociacijų įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais.